Έργα | Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου

Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου

Τοποθέτηση υπόγειων δεξαμενών και σύνδεση σε υπάρχον δίκτυο βάση νεου Φ.Ε.Κ 50mbar max pressure

επιστροφή στα έργα
Copyright © 2014 l Technogas Service | Design by X-Services