Έργα | Δεξαμενές Υγραερίου | Δεξαμενή 20000L

Εξοπλισμός Δεξαμενής 20000L

ΠΟΛΥΒΑΛΒΙΔΑ GS50
ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ VL25
ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ VRN25
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΞΗ ΒΑΛΒΙΔΑ EU30
ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ: ST30

επιστροφή στις δεξαμενές
Copyright © 2014 l Technogas Service | Design by X-Services